Nedir bu istanbul sözleşmesi ? maddeleri en anlaşılabilir şekilde açıkladık. - Kobaytensar TR

Öne Çıkan Yayın

Atatürk Heykelini Korudular

» » Nedir bu istanbul sözleşmesi ? maddeleri en anlaşılabilir şekilde açıkladık.

Yazar : (Yoğurt Çiçegi)Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ya da bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme ve bununla mücadelede temel standartları ve devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini belirleyen uluslararası insan hakları sözleşmesidir.


Sözleşmenin dört temel ilkesi; kadına yönelik her türlü şiddetin ve ev içi şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması, suçların kovuşturulması, suçluların cezalandırılması ve kadına karşı şiddet ile mücadele alanında bütüncül, eş güdümlü ve etkili işbirliği içeren politikaların hayata geçirilmesidir. 45 ülkenin imzaladığı 34 ülkenin tam onay verdiği sözleşmeye ilk imza atan devletlerden biri Türkiye’dir.


Kadınlara karşı işlenen tacizi cinsek ayrımcılık olarak niteleyen ilk uluslararası sözleşme olma özelliğine sahiptir.


Sözleşme sadece kadınlara yönelik değil çocuklara karşı şiddet ve çocuk istismarının önlenmesini de amaçlamaktadır.


Sözleşme toplumsal cinsiyet, cinsiyet dengesizliği ve güç ilişkilerindeki mevcut duruma dayalı şiddetin mağdurlarından "kadına" ayrıca dikkat çekmekle beraber çocukların korunmasını da içermektedir.

Burada işlenen kadın terimi 18 yaş altındaki çocuklarıda kapsamaktadır.


 Sözleşme, sözleşmede imzası bulunan devletlerden ilk başta kadına yönelik şiddete ve ev içi şiddete karşı önleyici tedbirler almasına dair, daha sonra şiddet mağdurunu korumasına, daha sonra şiddet davasında soruşturma ve kovuşturma yapmasına, yani şiddet olayını araştırması ve faili cezalandırmasına yönelik sorumluluk yüklüyor.


Aynı zamanda insan hakları çerçevesinde kadına karşı şiddeti önlemek, çocuk istsimarının önüne geçmek adına devletin toplumu bilinçlendirmesi, gerekli eğitimi vermesi, gerek kamu gerek özel sektör eli ile sözleşmenin işleyişinin sağlanması hedefleniyor.


Kapsam yaygınlık içerik olarak son derece insani bir sözleşmeye kim neden muhalefet eder ? Neden uygulanmasına karşı çıkar ? Asıl sorulması gereken soru budur ?

«
Previous
Sonraki Kayıt
»
Next
Önceki Kayıt

Popüler Yayınlar

Follow by Email

Popüler Yayınlar

Follow by Email